Hal yang disenangi Allah dan yang di Benci Allah

Tiga Hal yang disenangi Allah dan yang dibenci Allah

Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada 3 hal yang Allah senangi dari kalian dan ada 3 hal yang Allah benci dari kalian. Allah Ta'ala sangat senang kepada kalian jika  kalian beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah serta tidak berpecah belah. Allah Ta'ala sangat benci kepada kalian jika kalian banyak bicara, banyak bertanya dan meminta, dan menghambur-hamburkan harta." (HR. Muslim)

Dari hadits tersebut sangat jelas hal-hal yang disenangi Allah dan yang di benci Allah.
 
Tiga hal yang disenangi Allah ialah:
- Beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun
- Selalu berpegang teguh pada tali agama Allah
- Tidak berpecah belah

  Tiga hal yang di benci Allah ialah:
- Banyak bicara
- Banyak bertanya dan meminta
- Menghambur-hamburkan uang

Semoga kita dapat mengambil pelajaran. Dan termasuk golongan hamba yang disenangi Allah Ta'ala. Aamiin..

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hal yang disenangi Allah dan yang di Benci Allah"

Post a Comment